De OnderWijzer is in samenwerking met alle universitaire lerarenopleidingen in Nederland ontwikkeld en mogelijk gemaakt door de Vereniging van Universiteiten (VSNU), het Regieorgaan Geesteswetenschappen en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De OnderWijzer wordt beheerd door de VSNU.